+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

De gerechtelijke procedure

Een gerechtelijke procedure, hoe werk dat?

Het kan voorkomen dat het ons gedurende het minnelijke incassotraject niet lukt uw vordering te incasseren. In dat geval is het mogelijk om, middels onze samenwerking met een ruim scala gerenommeerde advocaat- en deurwaarderspartners, een gerechtelijke procedure te starten. Een gerechtelijke procedure bestaat uit een procedure- en een executiefase. In dit traject vervalt de ‘No Cure No Pay’ regeling, en worden alle gemaakte kosten 1-op-1 door belast aan u. Het is aan de rechterlijke macht uw klant te veroordelen tot betaling van de door u gemaakte kosten.

 

Procedurefase

Het uiteindelijke doel van een gerechtelijke procedure is middels een gerechtelijk bevel iemand tot de betaling van uw incassovordering te bewegen. Het gerechtelijk bevel, ook wel vonnis genoemd, wordt behaald in de procedurefase en start met het uitbrengen van een dagvaarding. In een dagvaarding wordt aan uw klant gedetailleerd kenbaar gemaakt wat er geëist wordt tezamen met een onderbouwing van de eis. Ook worden er bewijzen meegestuurd. De dagvaarding wordt door onze deurwaarderspartner betekend (persoonlijk afgegeven) aan uw klant.

Uw klant krijgt vervolgens de ruimte geboden ook haar zienswijze kenbaar te maken aan de Rechtbank. Nadien bepaald de rechter of er reeds voldoende informatie beschikbaar is om een vonnis te wijzen of dat er nog meer informatie noodzakelijk is. Indien dit laatste het geval is kan het zijn dat een rechter een zogeheten comparitie inlast, ofwel een samenkomst van partijen. De rechter wilt in dat geval beide partijen aanhoren. Het doel van een comparitie is om te kijken of partijen er alsnog uit kunnen komen.

Is dit niet het geval of wordt er geheel niet gereageerd door uw klant? Dan wordt er een vonnis gewezen door de rechter. Zodra de rechter u in het gelijk heeft gesteld begint de executiefase.

 

Executiefase

Na het behalen van het vonnis start de executiefase. In deze fase wordt het behaalde vonnis geëxecuteerd, ofwel ten uitvoer gebracht. De executiefase start met het door onze deurwaarderspartner laten betekenen (persoonlijk afgeven) van het vonnis. Hierin wordt verzocht per ommegaande tot betaling over te gaan.

Voldoet uw klant alsnog niet binnen de gestelde termijn? Dan start de deurwaarder met de executiemaatregelen. Qua maatregelen zijn er aanzienlijk veel verschillende opties.

 Beslag leggen op de bankrekening van uw klant
 Beslag op het inkomen van uw klant
 Beslag roerende/onroerende zaken
 Derdenbeslag

 

Faillissementsaanvraag

Een veel gebruikt middel binnen de incassobranche is de aanvraag van een faillissement. Is uw klant structureel opgehouden te betalen? Balance Credit Support kan als uiterst drukmiddel een aanvraag tot faillissement voor u verzorgen. Uw klant krijgt vervolgens acht weken de tijd volledig te betalen. Indien niet binnen deze termijn wordt betaald, wordt het faillissement uitgesproken.