+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

Tarieven

‘No Cure No Pay’

Eén van de kernwaarden waar Balance Credit Support haarzelf mee onderscheidt, is de transparantie in kosten. Wij doen graag eerlijk zaken en maken nooit kosten alvorens met u in overleg te treden. Onze minnelijke incassodienstverlening is op basis van ‘No Cure No Pay’, zonder abonnementen of contracten. Daarnaast zorgen wij er voor dat indien uw klant betaalt, uw klant ook ons betaalt. Wij doen namelijk graag wat wij beloven.

Onderstaand treft u alle tarieven aan welke wij hanteren. Neem gerust contact met ons op indien u aanvullende vragen heeft.

Precasso

Indien gewenst kunnen wij, alvorens de incassoprocedure definitief wordt gestart, een zogeheten precasso-brief op ons briefpapier versturen. Mocht de brief gericht worden aan een consument, dan voldoet deze daarnaast ook aan de wettelijke vereisten van een zogeheten 14-dagen brief. Voor het versturen van een precasso-brief wordt een bedrag conform onderstaande staffel in rekening gebracht.

Vorderingsbedrag Kosten
Tussen €0 – €250 € 10
Tussen €250 – €500 € 15
Tussen €500 – €2.500 € 25
Tussen €2.500 – €10.000 € 35
Tussen €10.000 – €50.000 € 50
Boven de €50.000 € 100

Incasso

Onze minnelijke incassodienstverlening is op basis van ‘No Cure No Pay’, zonder abonnementen of contracten. Indien uw klant niets betaalt, betaalt u ook niets. Wij doen namelijk graag wat wij beloven.

Vordering op een consument:

Debiteur betaalt de volledige vordering:
In dat geval krijgt u de hoofdsom en de rente. Onze dienstverlening kost u niets.

Debiteur betaalt gedeeltelijk:
In het geval uw debiteur gedeeltelijk betaalt en u besluit de incassoprocedure te staken, dan brengen wij u 50% van de incassokosten in rekening.

Vordering op een bedrijf:

In het geval een vordering op een bedrijf rust brengen wij een provisie van 15% in rekening over alle geïncasseerde gelden.

In beide gevallen geldt dat terugtrekking van een dossier kosteloos kan binnen 48 uur na aanlevering (enkel indien het kruisbetaling betreft). Voor sluiting wegens slechte dossiervorming/ongegrondheid vordering/commercieel belang wordt 50% van de incassokosten in rekening gebracht.

Daarnaast worden in uitzonderlijke gevallen dossierkosten berekend:

Uitzondering Bedrag
Factuur > 6 maanden € 25
Factuur > 12 maanden € 50
Buitenlandse vordering (EU) € 25
Buitenlandse vordering (buiten EU) € 50

Gerechtelijke procedure

Voor het starten van een gerechtelijke procedure rekenen wij opstartkosten.

Vorderingsbedrag Kosten
Tussen €0 – €500 € 75
Tussen €500- €2.500 € 150
Tussen €2.500- €5.000 € 250
Tussen €5.000 – €10.000 € 375
Tussen €10.000 – €25.000 € 500
Boven de €25.000 In overleg

Ook kunnen wij namens u het faillissement aanvragen of, middels ons breed scala aan buitenlandse partners, in het buitenland een procedure voor u starten.

Procedure Bedrag
Faillissementsprocedure € 500
Buitenlandse procedure € 500

Kosten van derden als griffiegelden, explootkosten en salaris gemachtigde worden zonder toeslag aan u doorbelast. Bij positief vonnis zal de rechter echter de debiteur veroordelen deze kosten terug te betalen. Omdat als eisende partij wij deze kosten echter eerst voor moeten schieten sturen wij u hiervoor een voorschotnota.

Tarieven onderzoekskosten

Voor het raadplegen van registers en het uitvoeren van onderzoek rekenen wij de volgende tarieven.

Onderzoekskosten Bedrag
KvK-uittreksel € 10
Kadasteronderzoek € 15
Kredietrapport € 25
Huisbezoek € 65
Sommatie-exploot € 95

* Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW.