+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

Wat kost het inschakelen van een incassobureau?

Veel ondernemers denken dat het inschakelen van een incassobureau gepaard gaat met erg hoge kosten. Dat er percentages worden ingehouden van de factuur, zodra deze wordt betaald. En dat als er niet betaald wordt, er alsnog een hoop kosten tevoorschijn komen, ondanks dat er gesteld wordt te werken op basis van No Cure No Pay.

Niets is minder waar – tenminste – in ieder geval bij ons. Graag leggen wij u dit uit in ons nieuwste blog: “Wat kost het inschakelen van een incassobureau?”.

Samenstelling van een incassovordering

Allereerst moet gekeken worden naar hoe een incassovordering is samengesteld. Een incassovordering bestaat namelijk uit drie onderdelen: de hoofdsom, de wettelijke rente en de incassokosten.

De hoofdsom zijn de bedragen van de openstaande facturen bij elkaar zijn opgeteld. Dit is de basis van de incassovordering, waar vervolgens de hoogte van de wettelijke rente en de incassokosten door worden bepaald.

Per factuur wordt de wettelijke rente berekend. In geval de vordering op een consument rust mag er 2% per jaar worden berekend vanaf de vervaldatum van iedere factuur. Mocht het een bedrijf zijn dat nog geld aan u verschuldigd is schrijft de wet 8% per jaar voor.

De hoogte van de incassokosten verschilt ook tussen vorderingen op consumenten en bedrijven. Bij consumenten is men verplicht de zogeheten WIK te volgen; een degressieve staffel (zie hieronder). Indien de vordering op een bedrijf rust hanteren wij altijd 15% van de hoofdsom, tenzij de Algemene Voorwaarden van u als klant iets anders voorschrijven.

FactuurbedragPercentage incassokosten
Over de eerste €2.50015% met een minimum van €40
Over de volgende €2.50010%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag0,5% met een maximum van €6.775


Wat is dan verdienmodel van een incassobureau?

Door de incassokosten. Mocht een vordering geheel worden betaald (dus zowel de hoofdsom, de wettelijke rente als de incassokosten), dan krijgt u van ons uw volledige hoofdsom, alsmede de wettelijke rente uitbetaald. In dit geval is onze dienst voor u geheel gratis geweest. Sterker nog, u heeft rente ontvangen, omdat u lang heeft moeten wachten op het aan u verschuldigde geld.

Natuurlijk zijn er ook situaties te bedenken, waarin het ons niet lukt om de gehele vordering voor u te incasseren, maar bijvoorbeeld enkel de hoofdsom. Afhankelijk van de hoogte van de incassokosten kan dan eventueel besloten worden daarvoor een gerechtelijke procedure op te starten, maar dit brengt ook een kostenrisico met zich mee. Mocht u besluiten dit niet te willen, dan brengen wij u bijvoorbeeld 50% van de incassokosten in rekening. Want; er is een gedeeltelijke cure omdat de hoofdsom betaald is.

Mocht er helemaal niets betaald worden dan is er logischerwijs geen cure, dus ook geen pay. Wij sluiten dan het dossier geheel kosteloos voor u. Of we nemen – in goed overleg met u – gerechtelijke maatregelen om de betaling alsnog af te dwingen.

En hoe werkt dat dan in een gerechtelijke procedure?

Bij een gerechtelijke procedure vervalt No Cure No Pay. Alle kosten die gepaard gaan met een gerechtelijke procedure worden dan ook 1 op 1 aan u doorbelast. Ook worden er namens ons opstartkosten gerekend. Een gerechtelijke procedure bestaat uit twee fases; de procedurefase en de executiefase.

Procedurefase

Het doel van de procedurefase is het behalen van een vonnis, ofwel uw gelijk bij de rechter. Met dit vonnis kunt u vervolgens uw debiteur dwingen tot betaling door bijvoorbeeld beslag te leggen op iemand zijn rekening of loon of bezittingen.

In een procedurefase moet u ten minste rekening houden met de volgende kosten: griffiegeld, kosten van de dagvaarding en salaris van de gemachtigde (deurwaarder). Wel moet u rekening houden, dat indien u uw gelijk haalt bij de rechter, de tegenpartij zal worden veroordeeld tot terugbetaling van deze kosten. De opstartkosten zijn echter niet verhaalbaar op debiteur.

Executiefase

In de executiefase gaan we het vonnis executeren. Eerst zal de deurwaarder uw debiteur aanschrijven vrijwillig aan het vonnis te voldoen. Het bedrag zal dan binnen enkele dagen moeten worden betaald.

Indien er niet wordt betaald dan start de executiefase. U moet dan bijvoorbeeld denken aan het leggen van beslag op loon, bankrekeningen of onroerende goederen. Ook hier zijn logischerwijs kosten aan verbonden, welke eveneens mogen worden verhaald op uw debiteur.

Het risico van het nemen van gerechtelijke maatregelen is echter dat uw debiteur bijvoorbeeld tussentijds failliet kan gaan, van de aardbodem kan verdwijnen, of niet solvent genoeg is de vordering aan u te betalen. Om deze reden doen wij – voordat wij een dergelijke procedure aan u adviseren – altijd goed onderzoek naar de verhaalsmogelijkheden. Dit zodat u een weloverwogen beslissing kunt maken over het risico dat gepaard gaat met de procedure.

Voor het voeren van de procedures en het executeren van vonnissen werken wij samen met gerenommeerde deurwaarders en advocatenkantoren die landelijk en tevens internationaal fungeren.

Incasso indienen