+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

FAQ

Klant worden?

Hoe kan ik een vordering indienen?

Een vordering dient u binnen 3 minuten in via ons formulier ‘Vordering indienen’.

Indien het meerdere vorderingen betreft is het wenselijker om dit middels een Excel-bestand aan te leveren. Neem tijdens kantoortijden contact met ons op via +31(0) 85 048 1131 of incasso@balancecreditsupport.nl, dan sturen wij u een voorbeeld met de velden welke gewenst zijn.

Wat is er nodig om een vordering in te dienen?

Een vordering dient u binnen 3 minuten in via ons formulier ‘Vordering indienen’. Het formulier geeft zelf aan welke gegevens en documenten wij nodig hebben om uw vordering te behandelen.

Een korte opsomming:

  • Debiteurgegevens
  • Kopieën openstaande facturen
  • Uw gegevens

Wat kost het indienen van een vordering?

Wij werken in het minnelijke incassotraject op basis van ‘No Cure No Pay’. Indien uw klant dus niets betaalt, betaalt u ook niets. Wij doen namelijk graag wat wij beloven.

Voor een gedetailleerd overzicht van onze tarieven verwijzen wij u naar de pagina ‘Tarieven’.

Met welke kosten wordt mijn vordering verhoogd?

Uw vordering wordt verhoogd met wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten.

Indien het een consument betreft zijn wij gebonden aan de Wet Incassokosten. U leest hier meer over op https://www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik.

Indien het een bedrijf betreft zijn uw Algemene Voorwaarden leidend. Indien u hier niets in hebt opgenomen dan wordt 15% aan incassokosten gehanteerd.

Wat gebeurd er zodra ik een vordering indien?

Indien u uw vordering vóór 15.00 uur hebt ingediend, dan ondernemen wij diezelfde dag nog actie. Binnen 24 uur wordt gepoogd telefonisch contact op te nemen met uw klant om een betaalafspraak te maken.

Ik heb nog geen ingebrekestelling verstuurd, wat nu?

Indien u nog geen ingebrekestelling hebt verstuurd, dan moet u dit nog doen. U dient hierbij rekening te houden met dat bij consumenten er een betaaltermijn van ’15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ moet worden gehanteerd, én dat u moet specificeren wat de bijkomende kosten zijn indien een overdracht aan incasso plaatsvind. Voor de berekening van deze kosten kijkt u bij de vraag ‘Met welke kosten wordt mijn vordering verhoogd?’.

Indien gewenst kunnen wij voor u de ingebrekestelling versturen. Naast dat onze vreemde ogen wellicht dwingen, voldoet onze ingebrekestelling aan alle wettelijke vereisten. Graag verwijzen wij u naar de pagina ‘Precasso’.

Word ik geïnformeerd over ontwikkelingen?

Ja, zodra er zich noemenswaardige ontwikkelingen voordoen informeren wij u altijd. Daarnaast geven wij u ook op een periodieke basis een statusupdate. Heeft u veel dossiers bij ons lopen? Dan is het zelfs mogelijk toegang te krijgen tot ons systeem, waarin u uw eigen dossier(s) kunt volgen.

Krijg ik mijn eigen dossierbehandelaar?

Ja, dossiers worden altijd toegewezen aan één van onze medewerkers, uw vaste contactpersoon binnen onze organisatie. Uw contactpersoon neemt na het indienen van de vordering contact met u op om kennis te maken en om de behandelwijze en strategie van uw vordering door te spreken.

Hoe lang duurt een minnelijke incassoprocedure?

Wij streven er naar om binnen vijf weken duidelijkheid te hebben over uw vordering. In deze vijf weken schrijven wij uw klant meermaals aan en nemen wij intensief telefonisch contact op.

Wat als mijn ingediende vordering niet betaald wordt?

Indien de vordering niet betaald wordt kan er gekeken worden naar de mogelijkheden voor een gerechtelijke procedure. Alvorens wij deze procedure aan u adviseren, doen wij grondig onderzoek naar de slagingskans van uw vordering. Dit doen wij zodat u altijd een weloverwogen beslissing kunt maken over de kosten en risico’s.

Ook kan er besloten worden de incassoprocedure te staken. In dat geval sluiten wij uw dossier en brengen wij u geen kosten in rekening (met uitzondering van dossierkosten buitenlandse vorderingen/ouderdom facturen).

Mijn klant is niet gevestigd in Nederland, en nu?

Wij verlenen onze diensten zowel op de nationale- als internationale markt. Middels een ruim scala aan gerenommeerde buitenlandse partners verzorgen wij ook alle incasso’s in het buitenland voor u.

Ik twijfel over het indienen van een vordering, wat nu?

Neem contact met ons op. Wij geven u graag een vrijblijvend advies.

Aanmaning ontvangen?

Hoe kan ik contact op nemen met Balance Credit Support?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt altijd een e-mail sturen naar incasso@balancecreditsupport.nl. Ook kunt u eventueel een bericht insturen via uw online dossier. Wij streven er naar e-mails / berichten binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Ik heb een aanmaning ontvangen, wat moet ik doen?

Indien u een aanmaning ontvangen heeft, dan hebben wij van één van onze opdrachtgevers een incassovordering op u ontvangen. Zorg dat u de betaaltermijn van de aanmaning respecteert en betaal via de iDeal-link (in de ontvangen e-mail) of per overmaking. De betaalgegevens vindt u terug in de aanmaning.

Hoe kan ik betalen?

Bij Balance Credit Support kunt u op verschillende manieren betalen (altijd o.v.v. uw dossiernummer).

  • Overboeking per bank: IBAN NL74 INGB 0008 2750 19 ten name van Stichting Cliëntengelden Balance
  • Via iDeal: in de e-mail welke u van ons ontvangen heeft staat onderin een iDeal-link. Ook kunt u inloggen in uw online dossier om te betalen per iDeal. De inloggegevens vindt u terug in de aanmaning.

Wat als ik niet kan betalen?

Het kan voorkomen dat u momenteel niet kunt betalen. Indien dit het geval is kunt u een betalingsregeling treffen. Een betalingsregeling treffen kan door telefonisch contact op te nemen, een voorstel per mail te sturen naar incasso@balancecreditsupport.nl, óf door in te loggen in uw online dossier.

Ik wil graag een betalingsregeling treffen, kan dat?

Een betalingsregeling treffen kan door telefonisch contact op te nemen, een voorstel per mail te sturen naar incasso@balancecreditsupport.nl, óf door in te loggen in uw online dossier.

Ik ben het niet eens met de aanmaning, en nu?

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een aanmaning. Wij verzoeken u in dat geval om schriftelijk uw standpunt duidelijk te maken. Ook vragen wij u bewijsstukken mee te sturen wat uw standpunt onderbouwd. Een verweerschrift indienen kan per e-mail op incasso@balancecreditsupport.nl of per post: Baronie 40-42, 2404 XG, Alphen aan den Rijn.

Ik ben aangemeld bij schuldhulpverlening, en nu?

Indien u bent aangemeld bij schulphulpverlening ontvangen wij graag de contactgegevens van de hulpverlenende instantie en uw contactpersoon. U kunt de gegevens doorgeven via incasso@balancecreditsupport.nl of via uw online dossier.

Ik sta onder bewind/zit in de WSNP, en nu?

Indien u onder bewind staat, of in de WSNP zit, ontvangen wij graag de contactgegevens van uw bewindvoerder. Ook kunt u uw bewindvoerder contact met ons op laten nemen. U kunt de gegevens doorgeven via incasso@balancecreditsupport.nl of via uw online dossier.

Wat gebeurd er als ik niet betaal?

Indien u er bewust voor kiest niet te betalen, dan loopt u het risico dat er namens onze klant een gerechtelijke procedure gestart wordt. Alle bijkomende kosten van een procedure komen, indien er gelijk wordt verkregen bij de rechter, voor uw rekening. Ons advies luidt dan ook het niet zover te laten komen.

Ik heb al betaald, wat nu?

Het kan voorkomen dat onze aanmaning en uw betaling elkaar hebben gekruist. In dat geval ontvangen wij graag een betaalbewijs van u, zodat wij uw betaling kunnen controleren. U kunt een betaalbewijs sturen per email naar incasso@balancecreditsupport.nl.

Hoe lang duurt het voordat mijn betaling is verwerkt?

Balance Credit Support verwerkt dagelijks de betalingen per bank en per iDeal. Het kan tot maximaal 2 werkdagen duren voordat uw betaling daadwerkelijk in uw dossier is geboekt en ook zichtbaar is in uw online dossier. Indien u na twee werkdagen uw betaling nog niet terug ziet, stuur dan even een betaalbewijs per e-mail naar incasso@balancecreditsupport.nl.

Wat moet ik doen als ik een aanmaning ontvang die niet voor mij is?

Indien u een aanmaning hebt ontvangen welke niet voor u is bestemd, vragen wij u vriendelijk deze niet open te maken, maar retour te sturen aan Baronie 40-42, 2404 XG, Alphen aan den Rijn (staat ook linksonder op envelop).

Hoe is de hoogte van de incassokosten bepaald?

De hoogte van de incassokosten hangt af van of de achterstallige betaling betrekking heeft op een consument of op een bedrijf. Indien het een consument betreft zijn wij gebonden aan de Wet Incassokosten. U leest hier meer over op https://www.nvio.nl/wet-incasso-kosten-wik. Indien het een bedrijf betreft zijn de Algemene Voorwaarden van onze klant leidend. Is hier niets in opgenomen? Dan hanteren wij bij een vordering tot €500,- een percentage van 20% incassokosten over de hoofdsom. Vanaf €500,- hanteren wij een percentage van 15% over de hoofdsom.