+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

De Wet Incassokosten

De Wet Incassokosten

In Nederland is sinds 2012 de Wet Incassokosten, hierna WIK, in het leven geroepen. Deze wet dient ter bescherming van de consument en voorziet in handvatten voor schuldeisers en incassobureaus, wanneer zij vorderingen op consumenten in behandeling nemen.

Een klant die niet betaalt mag u bovenop het openstaande factuurbedrag alleen de incassokosten in rekening brengen. De nieuwe wet gaat namelijk uit van een vaste vergoeding voor incassokosten. Deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen. Andere kosten mag u niet apart in rekening brengen. Denk hierbij aan administratiekosten, dossierkosten, kosten voor het opvragen van informatie bij de Kamer van Koophandel of het Kadaster, voor debiteurenbezoek of het treffen van een betalingsregeling.

In de WIK is bepaald hoeveel u aan incassokosten mag rekenen aan een consument wanneer hij of zij de betalingsverplichting niet is nagekomen. De incassokosten worden berekend aan de hand van een degressieve staffel; hoe hoger de vordering is, hoe lager het percentage aan incassokosten dat berekend mag worden.

Factuurbedrag Percentage incassokosten
Over de eerste €2.500 15% met een minimum van €40
Over de volgende €2.500 10%
Over de volgende €5.000 5%
Over de volgende €190.000 1%
Over de rest van het bedrag 0,5% met een maximum van €6.775

Heeft een aanmaning betrekking op meer dan één factuur of vordering? Dan moet u de hoofdsommen bij elkaar optellen en de incassokosten berekenen over het totaalbedrag.

LET OP: de WIK is niet van toepassing in het geval een vordering op een bedrijf rust. In dat geval zijn de Algemene Voorwaarden van de schuldeiser bepalend in het percentage van incassokosten dat doorberekend wordt. Indien een schuldeiser niets heeft opgenomen in de Algemene Voorwaarden, dan wordt er vaak alsnog teruggevallen op de WIK.

De WIK/14-dagen brief

Als schuldeiser kunt u pas de buitengerechtelijke incassokosten bij consumenten in rekening brengen nadat u hem of haar een zogeheten WIK/14-dagen brief verstuurd heeft. Dit is een laatste aanmaning waarin u uw klant voor de laatste maal de mogelijkheid biedt om zonder bijkomende kosten alsnog de factuurbedragen te voldoen. Deze brief dient echter wel aan een aantal vereisten te voldoen, namelijk:

– Mogelijkheid om te betalen zonder bijkomende kosten (netto-vordering)
– Specificatie van de openstaande facturen
– Betaaltermijn van “15 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd”
– Benoemen hoe hoog de incassokosten (conform WIK) zijn wanneer er niet wordt voldaan

Heeft uw WIK-brief niet voldaan aan bovenstaande eisen? Dan zal een rechter in een gerechtelijke procedure de incassokosten ALTIJD afwijzen.

Wilt u er zeker van zijn dat uw WIK-brief voldoet aan alle eisen? Neem dan contact op, dan sturen wij u gratis een concept toe.