+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

De faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag, wat is het?

Een veel gebruikt middel binnen de incassobranche momenteel, is de faillissementsaanvraag. Het wordt gezien als een ultiem drukmiddel om een debiteur die een betalingsverplichting niet nakomt alsnog tot betaling te bewegen. Een faillissement is immers behoorlijk ingrijpend, al helemaal als uw debiteur een natuurlijk persoon betreft of een persoonlijke aansprakelijkheid draagt (eenmanszaken/VOF’s).

Een veel gehoord misverstand bij schuldeisers is dat men denkt dat het doel is een debiteur daadwerkelijk failliet te laten verklaren, niet is echter minder waar. Een faillissement wordt namelijk gedurende een periode, vaak 4 tot 6 weken, op de zogeheten ‘rol’ geplaatst. Binnen dit tijdsbestek krijgt uw debiteur de ruimte alsnog tot betaling over te gaan. Ook kunnen er nog betaalafspraken gemaakt worden met uw debiteur, waarna u de faillissementszitting maximaal twee maanden aan kunt houden / uit kunt stellen.

Indien uw debiteur alsnog niet tot betaling over gaat, dan ligt de keuze van wel of niet het faillissement doorzetten volledig aan uw zijde. U kunt ook dan er nog voor kiezen de faillissementsprocedure geheel terug te trekken. Ons advies is echter, hoe lastig en ingrijpend dat soms ook is, een faillissement altijd door te zetten. Hiermee beschermt u andere ondernemers tegen de (wan)praktijken van uw debiteur.

Uw debiteur heeft een groot belang bij het voorkomen van een faillissement. De consequenties van een faillissement zijn een debiteur immers behoorlijk te noemen. Zo zal hij moeten stoppen met zijn bedrijf, gaan schuldeisers (banken, Belastingdienst etc.) over tot het innen van hetgeen nog aan hen verschuldigd is en loopt (bij een BV) de bestuurder het risico alsnog persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden (indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur).

Kosten van een faillissementsaanvraag

Voor het aanvragen van een faillissement is een advocaat benodigd. De advocaat rekent kosten voor het opstellen van een faillissementsrekest, het officiële document waarin aan de Rechtbank kenbaar wordt gemaakt dat u het faillissement van uw debiteur wilt aanvragen. Tevens is er griffiegeld verschuldigd aan de Rechtbank, dit om de zaak inhoudelijk te behandelen. Daarnaast moet uw debiteur worden opgeroepen te verschijnen op de faillissementszitting, hetgeen door een deurwaarder aan uw debiteur zal moeten worden betekend (persoonlijk langs gebracht).

Een korte opsomming van de gepaard gaande kosten:
– Advocaatkosten: €900,-
– Griffiegeld: €297,- bij natuurlijk persoon, €639,- bij rechtspersoon
– Oproepingsbericht: €64,74

De kosten verschillen derhalve weinig van een reguliere dagvaardingsprocedure, doch heeft u bij een faillissementsaanvraag veel sneller duidelijkheid. Een dagvaardingsprocedure kan immers maanden duren, waarna als er een vonnis behaald is nog maar moet blijken of er voldoende verhaalsmogelijkheden zijn om het vonnis uit te winnen. In het geval van een faillissementsaanvraag kan er binnen 4 tot 6 weken duidelijkheid zijn over of uw vordering wel of niet betaald wordt.

Uw debiteur betaalt

Zodra uw debiteur de vordering aan u heeft betaald, dan zal de faillissementsaanvraag worden ingetrokken. Ook zal uw debiteur in dat geval de volledige proceskosten aan u moeten vergoeden. De aanvraag heeft u dus niets gekost en uw vordering is volledig aan u betaald. Zoals gesteld, een ultiem drukmiddel om uw debiteur tot betaling te bewegen.

Uw debiteur betaalt niet

Zodra uw debiteur niet heeft betaald in de periode dat het faillissement op de rol stond, zal er een faillissementszitting plaatsvinden. Om een faillissement definitief door te zetten, heeft u echter een steunvordering nodig. Bij een aanvraag tot faillissement is het aan de aanvragende partij de rechter te overtuigen dat uw debiteur is opgehouden te betalen. Dit kan pas zodra aangetoond kan worden dat uw debiteur twee verschillende partijen niet betaald. Wij doen hier altijd onderzoek naar en informeren bij veel verschillende partijen of ook daar een vordering bekend is op uw debiteur.

Hoe zit het dan met de kosten van de faillissementsaanvraag, zodra uw debiteur écht failliet wordt verklaard? In tegenstelling tot de kosten van andere rechtsmaatregelen worden de kosten van de faillissementsaanvraag vergoed vanuit de boedel. De kosten worden namelijk als preferente vordering gezien en gaan zelfs voor de banken en Belastingdienst. De boedel moet uiteraard wel voldoende zijn om de kosten geheel te dekken.

Conclusie

De faillissementsaanvraag is een ingrijpend maar ultiem drukmiddel uw debiteur tot betaling te bewegen. Zeker voor hogere vorderingen is het een interessant middel snel duidelijkheid te verkrijgen of een betaling wel of niet ontvangen gaat worden. Ook de kosten zijn in dit geval beduidend lager dan bij een reguliere dagvaardingsprocedure. Het enige nadeel dat bij ons naar boven komt is dat het risico wordt gelopen dat uw debiteur failliet wordt verklaard waarna de kans dat uw vordering succesvol geïncasseerd kan worden redelijk nihil is. De ervaring leert echter dat veel debiteuren eieren voor hun geld kiezen, en het niet zo ver laten komen dat daadwerkelijk het faillissement uitgesproken wordt.

Vordering direct indienen Contact