+31 (0) 85 - 048 1131 Contact opnemen

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder;
  1. De eigenaar: Balance Credit Support;
  2. Gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  3. U: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  4. De content: alle in de website aanwezige inhoud.

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Balance Credit Support. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te wijzigen, zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

De content op website is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld doch aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. Daarnaast is de informatie op deze website uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geenszins rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) of het delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Persoonsgegevens die u op de website invult worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft gegeven. Balance Credit Support verstrekt nooit ongevraagd persoonlijke informatie aan derden, behoudens het geval dat wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak ons hiertoe dwingt.

Op de website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.